Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Nasze dzieci – wspólna sprawa!

dzieci

Witamy na stronie rodzice.zkpig2.pl.

Wszelkie treści zawarte na stronie rodzice.zkpig2.pl są oficjalnym stanowiskiem Rady Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku.
Domena i subdomeny zkpig2.pl są w wyłącznym władaniu Prezydium Rady Rodziców, a treści na nich zawarte nie są stanowiskiem Szkoły ani jej pracowników, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Zapraszamy do współpracy rodziców, nauczycieli i specjalistów.