Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Laureaci Stypendium Rady Rodziców

Mamy ogromny zaszczyt powiadomić Państwa, iż kapituła złożona z członków Prezydium, wspomagana głosem doradczym nauczycieli ZKPiG2, wyłoniła Laureatów Stypendium RR w roku szkolnym 2016/17.
Dyplom oraz jednorazową Nagrodę w wysokości 200zł
za wzorową postawę,
wyjątkową aktywność społeczną,
zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły oraz pomoc koleżeńską
otrzymują:

w Szkole Podstawowej
Izabela Grubicka uczennica klasy IVe
Tymoteusz Oleszko uczeń klasy IVc
Paweł Gusmann uczeń klasy Ve
Tomasz Krajewski uczeń klasy Va
Zuzanna Szura uczennica klasy VIa
Oliwia Bil uczennica klasy VIc

w Gimnazjum
Aryna Bubenchyk uczennica klasy Ia
Joanna Jamioła uczennica klasy Id
Lothar Han uczeń klasy IIa
Olga Kwiatek uczennica klasy IIb
Julia Bartosik uczennica klasy IIIg
Julia Sowińska uczennica klasy IIIf

W imieniu Rodziców
wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje i wyrazy szczerego podziwu
oraz życzymy dalszych sukcesów!
– Rada Rodziców –