Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Lista nauczycieli kończących awans zawodowy

Szanowni Rodzice!
Przedstawiamy Wam listę nauczycieli, którzy w maju 2017 kończą awans zawodowy i przystępują egzaminu.

Emilia Topa
Magdalena Małek
Dorota Dobrzycka
Anna Paluszkiewicz-Glanc
Katarzyna Gruchała
Monika Bagińska
Szymon Hinca
Przemysław Kurkowski
Michalina Piotrowska
Agnieszka Polaczyk
Iwona Cieplińska
Agnieszka Polaszek
Maria Szymańska
Kamila Budych
Monika Szymańska
Anna Pydynkowska
Bogdan Pulczyński
Marta Kiempa

Prezydium Rady rodziców jest zobowiązane do zaopiniowania dorobku zawodowego tych nauczycieli. Gdyby ktoś z Państwa zechciał nam pomóc i sformułować swoją ocenę, prosimy o podpisanie jej nazwiskiem i klasą dziecka oraz przesłanie na adres sekretarz@rodzice.zkpig2.pl
Wszystkie wiadomości starannie przeanalizujemy i weźmiemy pod uwagę podczas formułowania dokumentów opiniujących.