Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Nagrody dla uczniów kończących gimnazjum za 3-letnią pracę na rzecz szkoły z ramienia Samorządu Uczniowskiego