Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Nagrody za całoroczną pracę na rzecz szkoły z ramienia Samorządu uczniowskiego