Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Stypendium Rady Rodziców

Rada Rodziców postanowiła, aby w tym roku szkolnym przeznaczyć 20% swojego budżetu na stypendia. W związku z tym, Prezydium zdecydowało się ufundować Jednorazowe Stypendium Rady Rodziców.
Programem tym objęci zostaną:
uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej oraz
uczniowie klas I, II i III Gimnazjum.

Nominacji do stypendium będzie dokonywał wychowawca, wskazując jednego ucznia ze swojej klasy i wypełniając Wniosek Stypendialny. Dokument taki, prócz oczywistych kryteriów, jak średnia ocen, ocena z zachowania i osiągnięcia przedmiotowe, będzie zawierał także obszerną ocenę opisową, dotyczącą postawy koleżeńskiej ucznia, jego zaangażowania społecznego, aktywności pozaszkolnej, wolontariatu, wyjątkowego hobby, czy innej działalności.

Rada Rodziców pragnie promować i wspierać uczniów kierujących się w swym działaniu dobrem społecznym, wzorową postawą koleżeńską i obywatelską oraz ponadjednostkowym interesem, a aktywność i wszelkie osiągnięcia w tym zakresie będą, podczas rozpatrywania nominacji, mocno ważące.

Wypełniony przez Wychowawcę Wniosek należy złożyć w sekretariacie najpóźniej do dnia 19.VI.2017r. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apelu kończącego rok szkolny 2016/17.